Φωναχτά στο καφενείο

Αμαρτίες με ρωτάνε βρε Χ 3
δε με πείθουν, μ΄ ακουμπάνε

Όσους φας κι όσοι σε φάνε βρε Χ 3
άλλοι σκαν κι άλλοι πεινάνε

Να ΄ναι όμορφος ο στίχος βρε Χ 3
και ας γκρεμιστεί ο τοίχος

Ναι να πέσουν τα ντουβάρια βρε Χ 3
εδώ πέφτουν παλληκάρια

Φωναχτά στο καφενείο βρε Χ 3
δίνω το ΄να αν έχω δύο

Μουλωχτά στο προξενείο βρε Χ 3
«Φίλε μόνο εμείς οι δύο»

Τα ΄παν κι άλλοι τα ΄παν κι άλλοι βρε Χ 3
που ΄χαν γλώσσα πιό μεγάλη

(©Παραδοξολόγος)

*******