πίνα, pinna nobilis

Πίνα (Pinna nobilis) από τις Μπενίτσες

...φωτογραφία από τον φίλο Δαμιανό, Ιούνιος 2007

*******