Νικόλαος Ρονδέλης


Ο Νικόλας με το Ούτι του στο καφέ ΑΝΤΑ
(Νοέμβρης του 2005)


Γεννήθηκε το 1982 στη Θεσσαλονίκη. Με την μουσική ασχολήθηκε σχετικά

νωρίς (Synthesizer και μουσική θεωρία) αλλά και νωρίς τα παράτησε όταν

ανακάλυψε το Ρεμπέτικο (Ρόζα, Μάρκο...) και αγόρασε έναν Τζουρά.

Ενασχολούμενος με το Ρεμπέτικο ανακαλύπτει τον μουσικό «παράδεισο»

της Ανατολής και το ηχόχρωμα του Ουτιού το οποίο γίνεται μόνιμη

συντροφιά του. Παράλληλα με τις σπουδές του στην πληροφορική

(Düsseldorf), παίζει με διαφορετικά μουσικά σχήματα («Πέρα»,

«Παράδοξον», «Αραλίκι» ...
) Ρεμπέτικο, Σμυρναΐικο, κλασσική

τούρκικη μουσική / μουσική της Πόλης, με τρίχορδο μπουζούκι και Ούτι.*******